Valckenier Groep

Missie

Duurzaam Repareren VZW heeft als missie het zichtbaar maken van autobedrijven die na objectieve weging als “milieuvriendelijk’ kunnen worden geduid. Hiermee een belangrijke bijdrage te leveren aan het milieuvriendelijk repareren en onderhouden, in de meest brede zin, van motorvoertuigen.

Visie

Duurzaam Repareren heeft de visie dat de samenleving gebaat is bij een transparant zicht op de autobedrijven die alle mogelijke kwalitatieve en organisatorische maatregelen hebben genomen om het milieu te ontzien. Dit geldt in het bijzonder voor de reparaties, het onderhoud en het schadeherstel van motorvoertuigen. De consument wordt hierdoor instaat gesteld de duurzaamheid in haar keuze te betrekken.

Organisatie

Duurzaam Repareren wordt bestuurlijk bijgestaan door College van Deskundigen. Meer informatie over dit College treft u elders op de site.

Operatie

Duurzaam Repareren wordt in België uitgevoerd door DEKRA Customs in Gent en Luik. Zij zullen u professioneel ondersteunen. Tevens verricht DEKRA de audits.